AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne 2019

W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy
życzę całej społeczności szkolnej spokoju,
pogody ducha i energii na co dzień,
abyście z entuzjazmem zawsze mogli
realizować wielkie plany i najskrytsze marzenia.
Niech blask Świąt Wielkanocnych
Rozprasza cienie codziennych trosk i trudów,
A wniesie radość, pokój i nadzieję.
                                         Kierownik SPK Frankfurt Eulalia Tomys

Komunikat o powiększeniu zasobów biblioteki

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z wielką radością i satysfakcją informuję, że wniosek projektu złożony przez mnie przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 4.500 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić i kupimy:

 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki będące nowościami wydawniczymi;

Eulalia Tomys Kierownik SPK Frankfurt

Składki na komitet rodzicielski

Drodzy Rodzice, na spotkaniu 30 marca składki można wpłacać na parterze w godzinach 12:30-14:00.

Roczna składka na komitet rodzicielski za jedno dziecko wynosi  40 euro, drugie dziecko 20 euro, kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.

Składki można  wpłacać przelewem na konto walutowe Rady Rodziców lub gotówką u skarbnika Rady Rodziców, na każdym spotkaniu, na parterze, koło stoiska z hotdogami:

Nazwa: P.Nieściór Rada Rodziców  SPK
IBAN:  PL66 1140 2004 0000 3812 0615 6147
BIC: BREXPLPWMBK
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny.

Wyniki szkolnych konkursów

Z przyjemnością informujemy, że zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy:

100 Autorytetów Na 100-Lecie Niepodległości oraz Pocztówki Do Legionisty

Konkursy były organizowane w związku z obchodami 100- lecia Niepodległości Państwa Polskiego.

Komisja w składzie:

 • Pani Eulalia Tomys
 • Pani Dagmara Kaufeld
 • Pani Jolanta Kmieć
 • Pani Katarzyna Baj

ustaliła, że w wyniku eliminacji wśród uczniów laureatami konkursów zostali:

100 Autorytetów Na 100-Lecie Niepodległości

I miejsce Amelia Chlipała, Dawid Kobieszko, Sara Kagba
II miejsce Hanna Hernas, Sandra Laby
III miejsce Neomi Kovasc, Natalia Kobeszko, Julia Kwiatkowska

Pocztówka Do Legionisty

I miejsce Izabela Pietraszko, Mieszko Kozłowski
II miejsce Sandra Laby
III miejsce Adrian Grothe, Laura Leszczyńska

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas obchodów Rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Uczennice naszej szkoły wyróżnione w IX edycji konkursu „Być Polakiem”

Uczennice Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Natalia Kobeszko oraz Katarzyna Krzyścin, odniosły sukces w IX edycji konkursu „Być Polakiem” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii oraz Fundacja Świat na Tak.

Konkurs został zorganizowany w roku Jubileuszowym odzyskania przez Polskę Niepodległości i adresowany był do dzieci i młodzieży polonijnej oraz Polaków mieszkających poza granicami Polski.  

Celem konkursu było zaproszenie do refleksji o polskiej tradycji i języku. Zachętą do poznawania polskiej historii i roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa.

Wyróżnione uczennice brały udział w konkursie przeznaczonym dla uczniów 2 grupy wiekowej ( 10 – 13 lat) :

 „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zmiana terminu X edycji konkursu " Być Polakiem"

Z uwagi na prośby osób pragnących uczestniczyć w X edycji Konkursu „ Być Polakiem”, organizatorzy przedłużają termin składania prac do 29 marca 2019 r.. Do tego czasu prace powinny "dotrzeć" do Warszawy, aby mogły być przygotowane do oceny.

Zaproszenie do udziału w konkursie "Być Polakiem"

Warszawa, 28 grudnia 2019 r.   

Szanowni Państwo,
          z  wielką  radością  zapraszamy do udziału w X Jubileuszowej edycji Konkursu „Być Polakiem” dla uczniów Moduł A i dla nauczycieli polonijnych Moduł B. Bardzo prosimy o  upowszechnianie informacji o Konkursie, zarówno wśród uczniów szkół przedmiotów ojczystych, jak i wśród dzieci i młodzieży do szkół tych nieuczęszczających.        Mamy nadzieję, że tegoroczny temat Konkursu szczególnie zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości. Nieodparcie będą się, szczególnie młodzieży, nasuwać pytania: „czy  być Polakiem poza granicami kraju to wartość dodana i dlaczego ? Jak życie w dwukulturowości  wzbogaca i rozszerza horyzonty myślenia ? Jakie wartości kultury polskiej najsilniej wzmacniają polskość i pomagają czuć się Polakiem ?” Na te i inne pytania będą odpowiadali, zmagając się z zadaniem konkursowym.

Zaproszenie do udziału w IX Konkursie Literatury i Języka Polskiego ORPEG

Serdecznie zapraszamy do udziału w
IX edycji Konkursu Literatury i Języka Polskiego
dla Uczniów Szkół Polskich za Granicą
we współpracy
z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Konkurs organizowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego daje Ci możliwość :

 • lepszego poznania swoich korzeni,
 • zmierzenia się z ciekawymi zadaniami konkursowymi, które pozwolą Ci wykazać się swoją wiedzą i umiejętnością interpretowania tekstów literackich,
 • sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą nowoczesnego systemu nauki on–line,
 • wzięcia udziału w fascynującej przygodzie, która może doprowadzić Cię do finału Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a tym samym zapewnić indeksy prestiżowych polskich uczelni.

Gorąco zapraszamy do udziału wszystkich uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (16‐19 lat) mieszkających i uczących się poza granicami kraju.

Dla zwycięzców przewidziane zostały cenne nagrody rzeczowe!

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: konkurs@orpeg.pl do 13 grudnia 2018 r.

Lista lektur, harmonogram, deklaracja zgłoszeniowa oraz wskazówki dla uczniów i nauczycieli dostępne są na stronie : www.orpeg.pl w zakładce „Konkursy”.

Ogłoszenie o naborze nauczycieli

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej od stycznia do czerwca 2019 r. Szczegóły w załączniku.

Relacja z obchodów Święta Niepodległości

11 listopada to dla Polaków symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

10 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel rozpoczął się od odśpiewania przez cała społeczność szkolną 4 zwrotek hymnu narodowego.

Na scenie odbyło się widowisko artystyczno-historyczne, w którym uczniowie klas 8 a, 4a i 4 b pod kierunkiem pani Jolanty Kmieć i pani Katarzyny Baj w przystępny i obrazowy sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, gdy Polska zniknęła na 123 lata z map świata, poprzez walkę narodowowyzwoleńczą, a skończywszy na roku 1918. Uczniowie starannie przygotowali się do występu i znakomicie wczuli się w prezentowane role.

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała i słuchała tej szczególnej i pouczającej lekcji historii.

Kierownik Szkoły
Eulalia Tomys

Biblioteka w szkole w roku szkolnym 2018/2019

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do BIBLIOTEKI, która znajduje się w pomieszczeniu 204.

BIBLIOTEKA jest czynna w godzinach:

 • 9:15- 10:00
 • 15:15-16:00

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Nowy zarząd Rady Rodziców

Na ostatnim spotkaniu, 20 października 2018 roku, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19. Przedstawiciele klas wybrali następujące osoby:

 • Przewodniczący: Przemysław Nieściór (3LO)
 • Z-ca przewodniczacego: Kamil Mazurek (3B)
 • Sekretarz: Elżbieta Repp (6A)
 • Skarbnik: Joanna Śliwa (3G)

Przedstawiciele klas wybrali tego dnia również komisję rewizyjną w skład której weszli:

 • Paweł Widomski (2B)
 • Dr. Angelika Wyka-Podkówka (2B)

Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Aktualności przez WhatsApp

Szanowni Państwo,

dzięki inicjatywie jednego z rodziców mamy dodatkową możliwość otrzymywania najświeższych informacji o naszej szkole, planowanych wydarzeniach, terminach, krótkoterminowych zmianach, ciekawych wydarzeniach pozaszkolnych, informacji o historii Polski, o języku polskim itp. Od zaraz dostępna jest lista ogłoszeniowa w komunikatorze WhatsApp.

Jak rozpocząć korzystanie z listy ogłoszeniowej WhatsApp?

Aby otrzymywać wiadomości, trzeba:

 • wysłać osobie prowadzącej listę swój numer telefonu za pomocą WhatsApp
 • zapisać numer telefonu osoby prowadzącej listę w książce adresowej swojego telefonu jako kontakt.

Numer telefonu to: +49 160 5464078

Wykaz podręczników dla SPK Frankfurt na rok szkolny 2018/2019

W nadchodzącym roku szkolnym nieodpłatne podręczniki -zakupione z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- będą wypożyczane wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej i III klasie Gimnazjum na okres całego roku szkolnego.

Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki zakupione z dotacji mają służyć przez trzy kolejne lata, a w przypadku zniszczenia, czy zagubienia podręcznika przez ucznia ponoszą Rodzice/ prawni opiekunowie materialną odpowiedzialność za zakup nowego egzemplarza.

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum otrzymają na początku roku szkolnego również ćwiczenia nieodpłatnie i na własność ćwiczenia.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zobligowani są do zakupu obowiązujących w nadchodzącym roku szkolnym podręczników we własnym zakresie.

Poniżej w załączniku znajdą Państwo tabelkę z wykazem podręczników.

Komunikat o parkowaniu

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Parkowanie!

Uprzejmie przypominam i informuję, szczególnie Rodziców nowo przyjętych uczniów, o bezwzględnym zakazie parkowania samochodów przed szkołą gdzie jest znak przystanku autobusowego oraz za szkołą, gdzie mogą parkować tylko nauczyciele. Parkowanie na ww. miejscach grozi mandatem, a w najgorszym wypadku odholowaniem auta (przy odbiorze możliwa duża kara pieniężna) przez służby porządkowe.

Parking gdzie można bezpiecznie zaparkować samochód jest zlokalizowany poza terenem szkoły.

Kierownik SPK Frankfurt
Mgr Eulalia Tomys

Witaj szkoło

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!!!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 pragnę złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. Wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a nasza polska sobotnia szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Nauczycielkom życzę dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wiele zdrowia i wytrwałości, które pozwolą osiągnąć sukces zawodowy i szczęście osobiste. Życzę Wam moje Drogie, by Wasza praca była zawsze właściwie oceniana i doceniana. Rodzicom życzę, aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie i motywowanie do . Życzę Państwu, byście mieli jak najwięcej powodów do radości i dumy z Waszych dzieci. Wszystkim życzę, żeby ten rok szkolny przyniósł wiele zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, żeby obfitował w życzliwość, szacunek, a także żeby szkoła była środowiskiem przyjaznym wszystkim, gdzie wraca się z przyjemnością a nawet z dumą. Będziemy wspólnie pracować nad dobrem Naszej Polskiej Szkoły, ucznia i nauczyciela.

Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

Kierownik SPK Frankfurt
Eulalia Tomys

Rekrutacja nauczycieli

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ogłasza konkursy na stanowiska:

 • nauczyciela wiedzy o Polsce,
 • nauczyciela języka polskiego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegóły w załącznikach.

Sukcesy naszych uczniów w finale XIV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W dniach od 07.06 do 10.06.2018 odbył się finał XIV OJP w Niemczech, który tradycyjnie ma miejsce w Polsce, w Pułtusku. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I liceum Maja Bentkowska (kat. I), drugie miejsce zajęła także uczennica klasy I liceum Maria Kowina (kat.II). Warto nadmienić, ze Maria Kowina zdobyła także dodatkowe wyróżnienie za piękną wypowiedz pisemną. W finale olimpiady udział wzięli również uczniowie klasy 2G : Mateusz Nieściór oraz Wojciech Lemanowicz, którzy także uplasowali się na dobrych miejscach.

Rezygnacja z dalszej nauki w SPK Frankfurt

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie proszę wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą kontynuować dalszej nauki w naszej szkole, o złożenie oficjalnej, pisemnej rezygnacji. Stosowny dokument, który należy wypełnić i przesłać na adres frankfurt@orpeg.pl bądź dostarczyć kierownikowi SPK Frankfurt osobiście, jest zamieszczony jest w załączniku.

Kierownik Szkoły Eulalia Tomys

Komunikat do tegorocznych uczniów klasy 3 Gimnazjum

Uprzejmie informuję, że wszyscy uczniowie klasy 3 G którzy chcą kontynuować naukę w naszej placówce w przyszłym roku szkolnym zobligowani są, tak jak nowi uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej Szkoły, do dopełnienia warunków rekrutacji. Proszę zapoznać się z warunkami.

Kierownik SPK Frankfurt
Eulalia Tomys

Regulamin biblioteki szkolnej

 • z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 • jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
 • uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 • wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 • należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi

Strony

Subscribe to SPK przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem RSS