AKTUALNOŚCI

SPEKTAKL MUZYCZNY „OPOWIEDZIAŁ DZIĘCIOŁ SOWIE”

W dniu 9 listopada 2019 r. Zespół Teatralny „Czwarte Miasto” z Gdyni zaprezentował spektakl muzyczny pt. „Opowiedział Dzięcioł Sowie” na podstawie poezji Jana Brzechwy uczniom pobierającym naukę w zakresie języka polskiego i wiedzy ojczystej w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem oraz w Szkole Europejskiej we Frankfurcie nad Menem (European School Frankfurt).

Wykonane z dużą aktorską werwą przedstawianie pozostawiło niezapomniane wrażenia wśród młodych widzów. Dało okazję do obejrzenia wzorowej scenicznej interpretacji tekstu poetyckiego oraz do bliskiego kontaktu z twórcami teatralnymi. Jako atrakcyjne doświadczenie kulturalne w języku ojczystym umocniło motywację uczniów do dalszej nauki.

Spektaklowi towarzyszyły pogadanki z aktorami na temat ich pracy. Ponadto, przekazany przez zespół scenariusz spektaklu umożliwi nauczycielom języka polskiego dalsze opracowanie tematu z zainteresowanymi uczniami ze starszych grup wiekowych.

Kolejne podobne wydarzenia będą organizowane w przyszłości staraniem dyrekcji i rad rodziców obu placówek.

„Opowiedział Dzięcioł Sowie”

tekst:  Jan Brzechwa, reżyseria: Dariusz Majchrzak
muzyka: Przemysław Pawłowski, teksty piosenek:  Andrzej Strąk
scenografia i kostiumy: Magdalena Kurek
obsada: aktorzy Teatru Czwarte Miasto, Gdynia

9 XI 2019, Frankfurt nad Menem

Pasowanie pierwszoklasistów

Już wkrótce odbędzie się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w naszej placówce. To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego ucznia będzie miało miejsce 30 LISTOPADA bieżącego roku. W tym dniu wszyscy uczniowie klas pierwszych przychodzą na godzinę 13.15.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00.

Ostatnim miłym akcentem tego niezwykłego dnia będą spotkania w klasach i wspólny poczęstunek dla dzieci, rodziców i wychowawców. Pierwszaki - oprócz udziału w uroczystości - mają tego dnia tylko jedne zajęcia lekcyjne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Aktualności przez WhatsApp

Szanowni Państwo,

dzięki inicjatywie Rady Rodziców mamy dodatkową możliwość otrzymywania najświeższych informacji o naszej szkole, planowanych wydarzeniach, terminach, krótkoterminowych zmianach, ciekawych wydarzeniach pozaszkolnych, informacji o historii Polski, o języku polskim itp. Od zaraz dostępna jest lista ogłoszeniowa w komunikatorze WhatsApp.

Jak rozpocząć korzystanie z listy ogłoszeniowej WhatsApp?

Aby otrzymywać wiadomości, trzeba:

 • wysłać osobie prowadzącej listę swój numer telefonu za pomocą WhatsApp
 • ważne: zapisać numer telefonu osoby prowadzącej listę w książce adresowej swojego telefonu jako kontakt.

Numer telefonu to: +49 160 5464078

Rada Rodziców - wydarzenia

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20

Na spotkaniu 28 września przedstawiciele klas wybrali nowy zarząd Rady Rodziców na bieżący rok szkolny 2019/20. Do zarządu Rady Rodziców zostały wybrane następujące osoby:

 • Przewodniczący: Przemysław Nieściór, E-Mail: rada@objectspace.net
 • Z-ca przewodniczacego: Robert Lemanowicz
 • Sekretarz: Elżbieta Repp
 • Skarbnik: Joanna Śliwa

Dodatkowo Rada Rodziców wybrała Pana Pawła Widomskiego do komisji rewizyjnej.

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla naszej społeczności szkolnej.

 

Kontakt ze szkołą - zmiana numeru telefonu

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,

uprzejmie informuję, ze uległ zmianie telefon kontaktowy ze szkołą. Dzień i godziny kontaktów pozostają te same tzn. wtorek od 15:00 do 18:00. Nowy numer do kontaktów ze szkołą aktywny tylko w wyżej podanym dniu i godzinach: 0175 7304542

Kierownik SPL
Eulalia Tomys

Legitymacje uczniowskie na rok szkolny 2019/2020

Do Uczniów i ich Rodziców/ Opiekunów prawnych: 

  Szanowni Państwo,  informuję, że podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość wyrobienia/ przedłużenia ważności legitymacji szkolnych dla uczniów naszej szkoły.

    Są to takie same legitymacje, które otrzymują uczniowie uczący się w Polsce, a co za tym idzie, dające te same prawa, m.in. prawo przejazdu kolejami państwowymi i środkami komunikacji miejskiej ze zniżką, ulgi przy wyrabianiu polskiego paszportu.

V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Szanowni Państwo,

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych a także osadzonych w Aresztach Śledczych, do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych.

Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Życzenia na początek roku 2019/20

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!!!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 pragnę złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia.

Wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a nasza polska sobotnia  szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić.

REGULAMIN SPL FRANKFURT

REGULAMIN SPL FRANKFURT- OBOWIĄZUJĘ WSZYSTKICH UCZNIOW NASZEJ SZKOŁY

 1. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie, a dzieci z klas I – III szkoły podstawowej są punktualnie przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub  opiekunów. W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy każdorazowo o pisemną informację.
 2. Ze względu na warunki umowy uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie w godz. 8:00-18.00.
 3. Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców, a w wyjątkowych sytuacjach- telefonicznie.
 4. Nieobecności na lekcjach powinny być usprawiedliwiane. Przekroczenie progu 50% nieobecności na zajęciach z jakiegoś przedmiotu pociąga za sobą konieczność zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego.

Komunikat o parkowaniu

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Parkowanie!

Uprzejmie przypominam i informuję, szczególnie Rodziców nowo przyjętych uczniów, o bezwzględnym zakazie parkowania samochodów przed szkołą gdzie jest znak przystanku autobusowego oraz za szkołą, gdzie mogą parkować tylko nauczyciele. Parkowanie na ww. miejscach grozi mandatem, a w najgorszym wypadku odholowaniem auta (przy odbiorze możliwa duża kara pieniężna) przez służby porządkowe.

Parking gdzie można bezpiecznie zaparkować samochód jest zlokalizowany poza terenem szkoły.

Kierownik SPK Frankfurt
Mgr Eulalia Tomys

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się w sobotę 7 września

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Wakacje dobiegają końca, wkrótce rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020.
Spotykamy się w sobotę 7 września 2019 r.
Prosimy o przybycie w tym dniu w stroju odświętnym.
Uroczysty okolicznościowy apel będzie miał miejsce w trakcie lekcji.
Plan lekcji zostanie zamieszczony na stronie szkoły w przyszłym tygodniu.
Pierwsze obowiązkowe zebranie z Rodzicami odbędzie się również 7 września 2019 r.

Do zobaczenia

Kierownik SPL Frankfurt
Eulalia Tomys

Podręczniki szkolne

W nadchodzącym roku szkolnym 2019/20 nieodpłatne podręczniki -zakupione z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej- będą wypożyczane na okres całego roku szkolnego wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej. Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają na własność.

Podsumowanie XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech


Szanowni Państwo ,Drodzy uczniowie,

Konsulat Generalny w Kolonii informuje, że uroczyste zakończenie jubileuszowej XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech odbędzie się w sobotę 7 września br. w budynku reprezentacyjnym Konsulatu Generalnego w Kolonii (An der Alteburger Mühle 6).

Proszę uczniów, którzy brali udział w drugim i trzecim etapie ww. Olimpiady zainteresowanych udziałem w tej uroczystości, o bezpośrednie zgłaszanie się do Kierownika SPL Frankfurt.

 Kierownik SPL Frankfurt
Eulalia Tomys

Rezygnacja z dalszej nauki w SPK Frankfurt

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie proszę wszystkich, którzy z różnych powodów nie będą kontynuować dalszej nauki w naszej szkole, o złożenie oficjalnej, pisemnej rezygnacji. Stosowny dokument, który należy wypełnić i przesłać na adres frankfurt@orpeg.pl bądź dostarczyć kierownikowi SPK Frankfurt osobiście, jest zamieszczony jest w załączniku.

Kierownik Szkoły Eulalia Tomys

Komunikat o powiększeniu zasobów biblioteki

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z wielką radością i satysfakcją informuję, że wniosek projektu złożony przez mnie przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 4.500 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Relacja z pasowania na ucznia pierwszoklasistów

17 listopada 2018 roku od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole.

 

Tego dnia uczniowie klas pierwszych SPK Frankfurt oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

 

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Pierwszoklasiści w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach, z tarczą Szkoły na piersi błysnęli talentem.

 

Pierwszaki pod kierunkiem panin wychowawczyni Beaty Iwan wspólnie ze starszymi koleżankami zaprezentowali program artystyczny, w  którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. Wiersze i piosenki związane były z  obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania Polski.

Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami. Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.


Po złożeniu ślubowania Pani kierownik Eulalia Tomys dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Mówiąc tekst – „Pasuję Cię na ucznia” -      dotykała ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. gratulując i życząc samych sukcesów w  karierze szkolnej a pani wychowawczyni Beata Iwan , również gratulując, wręczała dyplomy. 

 

Najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie prezentów przygotowanych przez rodziców oraz wspólny poczęstunek  przy smakowicie zastawionym stole. Ten uroczysty dzień uczniowie pierwszej klasy i ich rodzice będą długo mile wspominać.

Kierownik SPK Frankfurt
Eulalia Tomys

Relacja z obchodów Święta Niepodległości

11 listopada to dla Polaków symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

10 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel rozpoczął się od odśpiewania przez cała społeczność szkolną 4 zwrotek hymnu narodowego.

Na scenie odbyło się widowisko artystyczno-historyczne, w którym uczniowie klas 8 a, 4a i 4 b pod kierunkiem pani Jolanty Kmieć i pani Katarzyny Baj w przystępny i obrazowy sposób przedstawili losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, gdy Polska zniknęła na 123 lata z map świata, poprzez walkę narodowowyzwoleńczą, a skończywszy na roku 1918. Uczniowie starannie przygotowali się do występu i znakomicie wczuli się w prezentowane role.

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała i słuchała tej szczególnej i pouczającej lekcji historii.

Kierownik Szkoły
Eulalia Tomys

Nowy zarząd Rady Rodziców

Na ostatnim spotkaniu, 20 października 2018 roku, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19. Przedstawiciele klas wybrali następujące osoby:

 • Przewodniczący: Przemysław Nieściór (3LO)
 • Z-ca przewodniczacego: Kamil Mazurek (3B)
 • Sekretarz: Elżbieta Repp (6A)
 • Skarbnik: Joanna Śliwa (3G)

Przedstawiciele klas wybrali tego dnia również komisję rewizyjną w skład której weszli:

 • Paweł Widomski (2B)
 • Dr. Angelika Wyka-Podkówka (2B)

Wszystkim wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Witaj szkoło

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!!!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 pragnę złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia. Wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a nasza polska sobotnia szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Nauczycielkom życzę dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wiele zdrowia i wytrwałości, które pozwolą osiągnąć sukces zawodowy i szczęście osobiste. Życzę Wam moje Drogie, by Wasza praca była zawsze właściwie oceniana i doceniana. Rodzicom życzę, aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie i motywowanie do . Życzę Państwu, byście mieli jak najwięcej powodów do radości i dumy z Waszych dzieci. Wszystkim życzę, żeby ten rok szkolny przyniósł wiele zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, żeby obfitował w życzliwość, szacunek, a także żeby szkoła była środowiskiem przyjaznym wszystkim, gdzie wraca się z przyjemnością a nawet z dumą. Będziemy wspólnie pracować nad dobrem Naszej Polskiej Szkoły, ucznia i nauczyciela.

Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

Kierownik SPK Frankfurt
Eulalia Tomys

Sukcesy naszych uczniów w finale XIV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W dniach od 07.06 do 10.06.2018 odbył się finał XIV OJP w Niemczech, który tradycyjnie ma miejsce w Polsce, w Pułtusku. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy I liceum Maja Bentkowska (kat. I), drugie miejsce zajęła także uczennica klasy I liceum Maria Kowina (kat.II). Warto nadmienić, ze Maria Kowina zdobyła także dodatkowe wyróżnienie za piękną wypowiedz pisemną. W finale olimpiady udział wzięli również uczniowie klasy 2G : Mateusz Nieściór oraz Wojciech Lemanowicz, którzy także uplasowali się na dobrych miejscach.

Strony

Subscribe to SPL przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem RSS