AKTUALNOŚCI

Aktualności

Termin

Zadanie

19 września 2015 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

19 września 2015 r.

Organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

19 września 2015 r.

Zebrania klasowe z rodzicami.

26 września 2015 r.

Wybory do Rady Rodziców

26 września 2015 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17 października 2015 r.

Uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej

7 listopada 2015 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości.

28 listopada 2015 r.

Ślubowanie klas pierwszych

 5 grudnia 2015 r.

Mikołajki

19 grudnia 2015 r.

Wigilia szkolna.

….. lutego2016 r.

Studniówka

13 lutego 2016 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w pierwszym półroczu

27 lutego 2016 r.

Zebrania z rodzicami

7 maja 2016 r.

Szkolne obchody Święta  3 Maja

4 czerwca 2016 r.

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

18 czerwca 2016 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

2 lipca 2016 r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2 lipca 2016 r.

Posiedzenie podsumowujące Rady Pedagogicznej

Subscribe to <font size="3">przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii <br> z siedzibą we Frankfurcie nad Menem</font> RSS