Kalendarium

Termin

Zadanie

1 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2018 r.

Organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

1 września 2018 r.

Zebrania klasowe z rodzicami.

15 września 2018 r.

Wybory do Rady Rodziców

20 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

10 listopada 2018 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości

17 listopada 2018 r.

Ślubowanie klas pierwszych

 

1 grudnia 2018 r.

Mikołajki

15 grudnia 2018 r

Wigilie klasowe. Wspólne kolędowanie.

26 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne -pierwszy semestr

2  lutego 2019 r.

Zebrania z rodzicami

9lutego 2019 r.

Studniówka

4 maja 2019 r.

Szkolne obchody Święta  3 Maja

25 maja 2019 r.

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.

25 maja 2019 r.

Dzień dziecka.- rada rodziców

25 maja 2019 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

15 czerwca 2019 r

Uroczyste zakończenie roku szkolnego- dwie tury:

pierwsza dla klas I-III SP , druga dla pozostałych klas

15 czerwca 2019 r.

Piknik całej społeczności szkolnej.

15 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/19