Kalendarium

Termin

Zadanie

7 września 2019 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

7 września 2019 r.

Organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

7 września 2019 r.

Zebrania klasowe z rodzicami.

28 września 2019 r.

Wybory do Rady Rodziców

26 października 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

30 listopada 2019 r.

Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości

30 listopada 2019 r.

Ślubowanie klas pierwszych

7 grudnia 2019 r.

Mikołajki

14 grudnia 2019 r

Wigilie klasowe. Wspólne kolędowanie.

18 stycznia 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej –pierwsze półrocze

25 stycznia 2020 r.

Zebrania z rodzicami

1 lutego 2020 r.

Studniówka

23 maja 2020 r.

Szkolne obchody Święta  3 Maja

25 maja 2020 r.

Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.

6 czerwca 2020 r.

Dzień dziecka.- rada rodziców

Dzień matki

6 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

27 czerwca 2020 r

Uroczyste zakończenie roku szkolnego- dwie tury:

pierwsza dla klas I-III SP , druga dla pozostałych klas

27 czerwca 2020 r.

Piknik całej społeczności szkolnej.

27 czerwca 2020 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/19