O szkole

Lokalizacja

Zajęcia odbywają sie w:

Heinrich-von-Kleist-Schule
Dörnweg 53
65760 Eschborn

O nas

Szkolny Punkt Konsultacyjny zwany SPK Frankfurt jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie:

    • sześcioletniej szkoły podstawowej,
    • trzyletniego gimnazjum,
    • trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Ważne dokumenty

Organem prowadzącym dla SPK Frankfurt jest MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje we współpracy z Kierownikiem urzędu konsularnego, DYREKTOR OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D . Szkoła podlega MINISTERSTWU EDUKACJI NARODOWEJ i realizuje programy w oparciu o podstawę programową, zatwierdzoną przez to ministerstwo. Prowadzimy nauczanie w systemie uzupełniającym realizując następujące przedmioty:

  • nauczanie edukacji polonistycznej w klasach I-III,
  • język polski, wiedzę o Polsce w pozostałych klasach.

Rok szkolny trwa od września do czerwca . W trakcie roku szkolnego przewidziane są ferie: jesienne, zimowe, wielkanocne i letnie. Lekcje odbywają się w soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu. Nauczanie jest bezpłatne.

 

_biblioteka_

Biblioteka w szkole w roku szkolnym 2018/2019

Uprzejmie informujemy i zapraszamy -  wszystkich uczniów i rodziców  do BIBLIOTEKI, 
która znajduje się  w pomieszczeniu 204.
Regulamin wypożyczania podręczników z dotacji celowej MEN

BIBLIOTEKA szkolna jest prowadzona przez panią bibliotekarz mgr Eulalię Tomys.

BIBLIOTEKA  jest czynna w godzinach:

 09:15- 10:00
 15:15- 16:00

 Serdecznie zapraszamy!