Wyniki III etapu ustnego online Konkursu Literatury i Języka Polskiego ORPEG

12.03.2017Nasi uczniowie Magdalena Mikuła i Michał Nieściór wzięli udział w III etapie Konkursu Literatury i Języka Polskiego ORPEG w kategorii uczniów z klas ponadgimnazjalnych. Oboje pomyślnie przeszli pierwsze dwa etapy pisemne, podczas których musieli wykazać się znajomością literatury i umiejętnością redagowania tekstów interpretacyjnych. Ustna część online konkursu polegała na rozmowie z Komisją Konkursową w Warszawie. Nasi uczniowie przygotowani do konkursu z ogromym zaangażowaniem przez panią Agnieszkę Rzepkę zaprezentowali się bardzo dobrze. Michał zajął drugie miejsce, tym samym zakwalifikował się do finału XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2017 w Warszawie. Poniżej oficjalne wyniki eliminacji ustnych online. Wyniki znajdują się również na stronie ORPEG.Wyniki III etapu regionalnego ustnego online w dniu 11 marca 2017 r.Uczniowie zakwalifikowani do Finału XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie:

  1. Oleśkiewicz Natasza – Zespół Szkół w Atenach – 117 punktów
  2. Nieściór Michał – Szkolny Punkt Konsultacyjny we Frankfurcie – 111 punktów
  3. Rybiński Kacper – Szkolny Punkt Konsultacyjny w Zurychu – 110 punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w II i III etapie – 135 punktów.