Uczennice naszej szkoły wyróżnione w IX edycji konkursu „Być Polakiem”

Uczennice Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Natalia Kobeszko oraz Katarzyna Krzyścin, odniosły sukces w IX edycji konkursu „Być Polakiem” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii oraz Fundacja Świat na Tak.

Konkurs został zorganizowany w roku Jubileuszowym odzyskania przez Polskę Niepodległości i adresowany był do dzieci i młodzieży polonijnej oraz Polaków mieszkających poza granicami Polski.  

Celem konkursu było zaproszenie do refleksji o polskiej tradycji i języku. Zachętą do poznawania polskiej historii i roli Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa.

Wyróżnione uczennice brały udział w konkursie przeznaczonym dla uczniów 2 grupy wiekowej ( 10 – 13 lat) :

 „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r.”– prace literackie.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!