Informacja dla rodziców nowo przyjętych uczniów 2019

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informuje rodziców/ prawnych opiekunów  wszystkich nowo przyjętych uczniów o obowiązkowym dostarczeniu w „koszulce” do wychowawcy klasy oryginalnej, kompletnej dokumentacji  wymaganej w rekrutacji:

 1. Wypełniony Kwestionariusz  zapisu do Szkoły Polskiej.

2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia  dziecka  wraz z numerem PESEL  dziecka lub w razie jego nieposiadania  niemieckiego nr paszportu.

3.  wniosek o przyjęcie ucznia do SPK Frankfurt

4. Podpisane zgody:

-KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH

- OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH OSOBOWYCH

-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU DZIECKA

- OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI

- ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY DZIAŁAJĄCEJ W NIEMIECKIM SYSTEMIE O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU NAUKI

Kompletne dokumenty należy przekazać najpóźniej do 14 września.

Kierownik SPL Frankfurt

Mgr Eulalia Tomys