Życzenia na początek roku 2019/20

DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE!!!

 Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 pragnę złożyć całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia.

 Wszystkim uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a nasza polska sobotnia  szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić.

 Nauczycielkom  życzę dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wiele zdrowia i wytrwałości, które pozwolą osiągnąć sukces zawodowy i szczęście osobiste. Życzę Wam moje Drogie, by Wasza praca była zawsze właściwie oceniana i doceniana.

 Rodzicom życzę, aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie i motywowanie  . Życzę Państwu, byście mieli jak najwięcej powodów do radości i dumy z Waszych dzieci.

 Wszystkim życzę, żeby ten rok szkolny przyniósł wiele zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, żeby obfitował w życzliwość, szacunek, a także żeby szkoła była środowiskiem przyjaznym wszystkim, gdzie wraca się z przyjemnością a nawet z dumą. Będziemy  wspólnie pracować  nad dobrem Naszej  Polskiej Szkoły, ucznia i nauczyciela.

 Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy. Wspólnie zadbajmy, by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania.

 Kierownik SPL Frankfurt

Eulalia Tomys