Kontakt ze szkołą - zmiana numeru telefonu

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,

uprzejmie informuję, ze uległ zmianie telefon kontaktowy ze szkołą. Dzień i godziny kontaktów pozostają te same tzn. wtorek od 15:00 do 18:00. Nowy numer do kontaktów ze szkołą aktywny tylko w wyżej podanym dniu i godzinach: 0175 7304542

Kierownik SPL
Eulalia Tomys