Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20

Na spotkaniu 28 września przedstawiciele klas wybrali nowy zarząd Rady Rodziców na bieżący rok szkolny 2019/20. Do zarządu Rady Rodziców zostały wybrane następujące osoby:

  • Przewodniczący: Przemysław Nieściór, E-Mail: rada@objectspace.net
  • Z-ca przewodniczacego: Robert Lemanowicz
  • Sekretarz: Elżbieta Repp
  • Skarbnik: Joanna Śliwa

Dodatkowo Rada Rodziców wybrała Pana Pawła Widomskiego do komisji rewizyjnej.

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla naszej społeczności szkolnej.