Nieodebrane i nowe legitymacje szkolne

Wszystkie nieodebrane w zeszłym roku szkolnym legitymacje uczniowskie utracą swoją ważność z dniem 30 września i zostaną ponownie wysłane do Warszawy do podbicia. Uczniowie, którzy mają legitymacje w domu proszeni są o przyniesienie w celu przedłużenia ważności. Wszystkich, którzy jeszcze nie mają dokumentu proszę o złożenie u wychowawcy klasy wypełniony wniosek i podpisane aktualne zdjęcie. Ostateczny ,pierwszy termin legitymacji to 26 września 2020 r..

Termin odbioru podstemplowanych i ważnych legitymacji zostanie podany w osobnym komunikacie.

Kierownik Szkoły
Eulalia Tomys