Odbiór świadectw

W czasie najbliższych zajęć 5 i 12 września uczniowie będą mogli odebrać u nauczycieli świadectwa szkolne.

Uczniowie szkoły podstawowej (kl.4-8) oraz liceum potwierdzają swoim podpisem datę odbioru dokumentu u nauczyciela.

Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o pisemne potwierdzenie otrzymania świadectwa przez ucznia.

Przypominamy, że świadectwo to druk ścisłego zarachowania w związku z tym, obecność ucznia w szkole i osobisty odbiór tego dokumentu jest koniecznością.

Kierownik SPL Frankfurt
Eulalia Tomys