Kadra Pedagogiczna

grono_2016/2017

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

 

Kierownik szkoły

mgr Eulalia Tomys, e-mail: frankfurt@orpeg.pl  
 

Edukacja wczesnoszkolna

2.  mgr Beata Iwan

3.  mgr Jolanta Pulińska-Meryng

4.  mgr Diana Wawrzacz

       

Język polski

5.  mgr Monika Biskupska

6.  mgr Krystyna Maciejuk

7.  mgr Barbara Pieknioczka

8.  mgr Agnieszka Rzepka

9.  mgr Ewa Tomiak

 

Wiedza o Polsce

10.  dr Jolanta Kmieć

11. mgr Dagmara  Kaufeld

12.. mgr Eulalia Tomys

13.  mgr Katarzyna Baj