Regulamin biblioteki szkolnej

  • z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  • jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
  • uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
  • wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  • należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi