Opłaty za duplikaty

Procedura postępowania w przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017, poz. 170)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłat:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PL
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW (w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie
  • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji

Kierownik SPK Frankfurt
Eulalia Tomys

ZałącznikWielkość
Plik wniosek_legitymacja_2017- duplikat.docx26.33 KB