Relacja z obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5. maja br. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym uczniowie klas IV A, V B, VI B i III G wprowadzili uczestników w podniosłą atmosferę przywołując rok 1791 i wydarzenia, jakie miały miejsce w stolicy. To wtedy właśnie podczas obrad Sejmu zwanego Czteroletnim toczyła się zacięta walka o losy Polski. Konstytucja miała zapobiec samowoli w podejmowaniu decyzji przez osoby, które obchodziły wyłącznie prywatne sprawy. Był to drugi na świecie i pierwszy w Europie tego typu akt prawny, który miał na celu zreformowane ustroju, struktur państwowych i społecznych. W opracowaniu projektu Konstytucji udział wzięli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja stała się symbolem możliwości odrodzenia, a w świadomości i sercach Polaków pozostała jako źródło siły i natchnienia. Podczas wystąpienia uczniowie odśpiewali pieśń „Witaj, majowa jutrzenko” znaną również jako „Mazurek 3 Maja”. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na krótką lekcję historii podczas, której zaprezentowana została prezentacja multimedialna dotycząca uchwalenia Konstytucji 3 Maja opatrzona licznymi mapami oraz zdjęciami z komentarzem.

Za przygotowanie akademii odpowiedzialne były nauczycielki języka polskiego mgr Monika Biskupska oraz mgr Barbara Pieknioczka