Wizyta IPN Rzeszów w naszej Placówce

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej poprowadzili zajęcia edukacyjne oraz wykłady pt. „Ojcowie Niepodległości” dla społeczności naszej szkoły. Zajęciom towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” autorstwa: dr Zofia Fenrych, Mateusza Lipko przy współpracy- Grzegorza Czapskiego Macieja Frycza, Pawła Miedzińskiego, Magdaleny Ruczyńskiej, dr Pawła Skubisza, prof. Włodzimierza Suleja.

Panowie Zenon Fajger i Maciej Rędziniak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie przedstawili liderów walki o niepodległość i budowniczych państwowości polskiej: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Młodzież z klas siódmych szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum była szczególnie zainteresowana, ponieważ nauczyciel omawiał te tematy na ostatnich zajęciach. Była to doskonała lekcja historii i patriotyzmu. Uczniowie ze wszystkich klas zadawali pytania i wypełniali quiz dotyczący wystawy. Ze wszystkich plansz największą uwagę zwiedzających przyciągnęła mapa ukazująca zmiany granic Polski. Mieszkający we Frankfurcie Polacy, pochodzący nie tylko ze wszystkich części Polski, ale i ze względu na korzenie rodzinne, z tzw. terenów utraconych, szukali swoich miejscowości i wymieniali się z historykami swoimi wspomnieniami rodzinnymi z czasu przed rokiem 1918. W ten sposób dowiedzieliśmy się , że wśród naszej społeczności mieszka wnuk generała brygady Wojska Polskiego, legionisty i twórcy formacji strzelców podhalańskich Andrzeja Galicy.. Na podstawie tych osobistych przeżyć rodzinnych historykom udało się pokazać:jak losy jednostki wpływają na całokształt naszych dziejów narodowych.

W klasach starszych uczniowie układali puzzle edukacyjne:Mapa Historyczna Okupowanej Polski - IV Rozbiór Polski. Młodzież z klas licealnych miała doskonały materiał nie tylko na powtórzenie wiadomości ale też na poznanie historii regionu z którego pochodzą dziadkowie czy rodzice. Puzzle zawierają informacje o najważniejszych wydarzeniach z okresu I i II wojny światowej. Dla nauczyciela było wielkim zaskoczeniem z jakim zaangażowaniem szukają rodzinnych lub okolicznych miejscowości na ułożonej mapie i czytają informacje. W klasach starszych te działania edukacyjne rozbudziły zainteresowanie miejscem pochodzenia swoich przodków. Również klasy najmłodsze były bardzo zaangażowane na lekcjach prowadzonych przez zankomitych historyków z IPN.