Nasz uczeń laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

08.04.2017 Warszawa

Uczeń I klasy liceum SPK Frankfurt Michał Nieściór został laureatem XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Finał olimpiady odbył się w dniach 5-8 kwietnia 2017 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział 180 uczniów z całego kraju oraz 37 z zagranicy. Tytuł laureata zdobyło 27 uczniów. Laureaci i finaliści olimpiady otrzymują wolny wstęp na studia na kierunek filologia polska na wybranym uniwersytecie - najczęściej jest to Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Olimpiada Języka Polskiego i Literatury w Polsce odbywa się od 1970 r. Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji. Dodatkowo do III etapu olimpiady kwalifikują się zwycięzcy Konkursu Literatury i Języka Polskiego organizowanego w wielu krajach, m.in. w Niemczech, przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Michał został przygotowany do olimpiady przez panią Agnieszkę Rzepkę, nauczycielkę języka polskiego w naszej szkole.

Sukces naszego ucznia był możliwy także dzięki pomocy i zaangażowaniu Dyrektor SPK pani Eulalii Tomys.

Wyniki dostępne są na stronie olimpiady.