Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Polskiej ORPEG/Warszawa

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich klas (20 osób). Rada Rodziców spotyka się co najmniej raz na kwartał, aktywni rodzice utrzymują regularny kontakt osobisty na terenie placówki oraz przy pomocy mediów elektronicznych.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20

  • Przewodniczący: Przemysław Nieściór, E-Mail: rada@objectspace.net
  • Z-ca przewodniczacego: Robert Lemanowicz
  • Sekretarz: Elżbieta Repp
  • Skarbnik: Joanna Śliwa

Komisja rewizyjna:

  • Paweł Widomski

Składki

Od dnia 1 września 2017 r. na podstawie znowelizowanej ustawy „Prawo oświatowe” Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł  w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Te fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego  są uprawnione osoby będące członkami Rady Rodziców lub inne osoby  upoważnionie przez Radę Rodziców.

Na zebraniu 11.11.2017 przedstawiciele klas ustalili wysokość sugerowanej składki. Za jedno dziecko wpłata wynosi  40 euro, drugie dziecko 20 euro, czyli za dwoje opłata wyniesie 60 euro, trzecie dziecko i kolejne jest zwolnione z opłaty.

Składki można  wpłacać gotówką, na każdym spotkaniu, na parterze, koło stoiska z hotdogami lub przelewem, bezpośrednio na konto Rady Rodziców prowadzone w walucie euro:

Nazwa: Rada Rodziców  SPK, P.Niescior
IBAN:  PL66 1140 2004 0000 3812 0615 6147
BIC: BREXPLPWMBK
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny.
 
Skladki można też wygodnie wpłacić przy pomocy PayPal (przez własny PayPal lub kartę kredytową/Lastschrift/Gutschein):
 
Serdecznie dziękujemy za chęć wspierania działań społeczności szkolnej.
 

Raport ze stanem konta, wpływami i dokonanymi wydatkami jest regularnie wysyłany do przedstawicieli klas (tzw. trójek klasowych).

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon rada_rodzicow_rola_i_kompetencje.pdf586.96 KB