Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

10 czerwca w szkolnej auli odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Pani kierownik Eulalia Tomys w swoim przemówieniu podsumowała całoroczną pracę w placówce. Szczególnie wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Podkreśliła również udział i sukcesy naszych uczniów w XIII Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech, w Konkursie Polonistycznym organizowanym przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie i w konkursach z wiedzy o Polsce.

Uroczystość uświetnił program artystyczny pt. „Wakacje, znów mamy wakacje!“ przygotowany przez klasy: VB, VIB, I G, IIG pod kierunkiem p. Krystyny Maciejuk i p. Barbary Pieknioczki przy wydatnej pomocy rodziców: p. Joanny Nieściór, p. Agnieszki Allers, p. Magdaleny Kaminskiej, p. Małgorzaty Kobeszko, p. Andrzeja Pleskota, p. Przemka Nieściór. Występ miał formę wiadomości telewizyjnych, w których prezenterzy w żartobliwy sposób przedstawili planowane przez MEN reformy edukacyjne oraz propozycje na atrakcyjne i jednocześnie bezpieczne WAKACJE. Na koniec uczestnicy pięknie zaśpiewali przy akompaniamencie skrzypiec, 2 gitar, 2 wiolonczeli (wspaniale grali sami uczniowie) pieśń K. I. Gałczyńskiego „Jutro popłyniemy daleko“.

Po uroczystości nauczyciele wręczyli swoim wychowankom świadectwa, po czym każdy mógł się udać na piknik, który dla całej społeczności szkolnej przygotowali Rodzice naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne SPK Frankfurt.