Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska zwany SPL Frankfurt jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie:

- sześcioletniej szkoły podstawowej,
- trzyletniego gimnazjum,
- trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć