Ogłoszenie – nabór na stanowiska nauczycieli

Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we
Frankfurcie nad Menem ogłasza nabór na stanowiska:

  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
  • nauczyciela języka polskiego,
  • nauczyciela wiedzy o Polsce.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi w
załącznikach.