Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Biblioteka

Biblioteka w szkole w roku szkolnym 2023/2024
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej placówki do BIBLIOTEKI,

która znajduje się w pomieszczeniu 204.
BIBLIOTEKA jest czynna w godzinach:
8:00-9:35
16:40-18:15

 

Biblioteka Szkolna zasady korzystania z  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

– z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły.
– w bibliotece obowiązuje cisza.
– jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres.
– uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

– wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

– Można wypożyczać gry planszowe w ramach zajęć lekcyjnych

W  bibliotece możesz:

  • wybierać i wypożyczać książki,
  • zdobywać i pogłębiać wiedzę,

W czytelni możesz:

  • czytać samodzielnie wybrane lektury, odrabiać zadania domowe,
  • wyszukiwać informacje,

Zawsze możesz liczyć na pomoc bibliotekarza.

– należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi

 

Do pobrania