Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Dokumenty

Rejestry i ewidencje: Księga uczniów, ewidencja wydanych świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, ewidencja akt osobowych pracowników, księgi inwentarzowe, księgi druków ścisłego zarachowania, rejestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr upoważnień, rejestr skarg i wniosków, dziennik korespondencyjny, księga kontroli.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: