Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Grono pedagogiczne

Kadra Pedagogiczna SPL Frankfurt w roku szkolnym 2020/2021

Kierownik szkoły

Eulalia Tomys, e-mail:frankfurt@orpeg.pl

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Marzena Ben Hassen
 2. Beata Iwan 
 3. Emilia Polok

Język polski

 1. Krystyna Maciejuk 
 2. Anna Miksa
 3. Barbara Pieknioczka 
 4. Agnieszka Połońska
 5. Agnieszka Rzepka 
 6. Ewa Tomiak

Wiedza o Polsce

 1. Dagmara Kaufeld
 2. Jolanta Kmieć 
 3. Damian Matuszczak
 4. Eulalia Tomys