Grono pedagogiczne

Kadra Pedagogiczna SPL Frankfurt w roku szkolnym 2019/2020

 

Kierownik szkoły

Eulalia Tomys, e-mail: frankfurt@orpeg.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna

Marzena Ben Hassen

Beata Iwan

Emilia Polok

 

Język polski

Krystyna Maciejuk

Barbara Pieknioczka

Agnieszka Rzepka

Ewa Tomiak

 

Wiedza o Polsce

Katarzyna Baj

Jolanta Kmieć

Dagmara Kaufeld

Eulalia Tomys