Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Kalendarz

Termin Zadanie
7 września 2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
7 września 2019 r. Organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
7 września 2019 r. Zebrania klasowe z rodzicami.
28 września 2019 r. Wybory do Rady Rodziców
26 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej
30 listopada 2019 r. Szkolne obchody Narodowego Święta  Niepodległości
30 listopada 2019 r. ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
7 grudnia 2019 r. Mikołajki
14 grudnia 2019 r Wigilie klasowe. Wspólne kolędowanie.
18 stycznia 2020 r. Zebranie Rady Pedagogicznej –pierwsze półrocze
25 stycznia 2020 r. Zebrania z rodzicami
1 lutego 2020 r. Studniówka
23 maja 2020 r. Szkolne obchody Święta  3 Maja
25 maja 2020 r. Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.
6 czerwca 2020 r. Dzień dziecka.- rada rodziców

Dzień matki

6 czerwca 2020 r. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
27 czerwca 2020 r Uroczyste zakończenie roku szkolnego- dwie tury:

pierwsza dla klas I-III SP , druga dla pozostałych klas

27 czerwca 2020 r. Piknik całej społeczności szkolnej.
27 czerwca 2020 r. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/19