Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Konkurs historyczno-literacki pt: „Historia mojej rodziny”

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły

do udziału w Konkursie Historyczno – Literackim

pt. Historia mojej rodziny

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie .

 2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów Naszej Szkoły.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie i przybliżanie wiedzy o wydarzeniach związanych z historią Polski

 • kształtowanie postaw szacunku wobec dziejów,

 • rozbudzanie poczucia przynależności do narodowej przeszłości i więzi z dokonaniami przodków,

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

 • integracja międzypokoleniowa,

 • kształtowanie postaw szacunku wobec własnej rodziny i jej historii,

 • uświadamianie uczestnictwa własnej rodziny w procesie dziejowym, przynależności do narodu polskiego.

Zasady konkursu:

 1. Termin rozpoczęcia konkursu: 20 stycznia 2024 r. Ostateczny termin oddawania prac: 20 kwietnia 2024r.

 2. Praca konkursowa może zawierać literacki opis (w formie opowiadania, pamiętnika, listów, wywiadu, wspomnień, itp.) dziejów członka rodziny lub osoby bliskiej rodzinie. Praca może również przedstawić dzieje rodziny w formie drzewa genealogicznego.

 3. Praca może być wzbogacona graficznym wizerunkiem opisywanych wydarzeń. Nie wolno wklejać do pracy zdjęć i rysunków wyciętych z książek lub innych publikacji. Można jedynie uzupełnić pracę własnoręcznie zrobionym zdjęciem, kopią rysunku lub zdjęcia.

 4. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego. Dopuszczalna jest pomoc członków rodzin uczestników konkursu.

 5. Prace należy przekazać nauczycielowi uczącemu w danej klasie przedmiotu Wiedzy o Polsce.

 6. Każda praca musi być zaopatrzona w dane osobowe wg poniższego wzoru: – imię i nazwisko autora lub autorów (w przypadku prac „rodzinnych” prosimy o podanie stopnia pokrewieństwa) – klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu i nazwiska żyjących osób, które podzieliły się wspomnieniami z uczestnikiem konkursu – zgoda na publikację oraz zgoda na udział w konkursie (załącznik nr 1)

 7. Wszystkie wymagane informacje powinny być przytwierdzone na stałe do pracy.

 8. Organizatorzy zwracają przekazane prace.

 9. O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani w dniu 04.05.2024 r.

Skład Komisji Konkursowej:

Damian Matuszczak

Joanna Wyka

Jolanta Kmieć

Hanna Korcz

Przedstawiciel Rady Rodziców

Do pobrania