Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Ku Pamięci

Ku Pamięci 

 

         Co wydarzyło się 01.09.1939 roku, nikomu nie trzeba przypominać. Wszak wybuch II Wojny Światowej przyniósł ze sobą ogromne straty i zniszczenia. Niestety było wiele osób, które nie miały szczęścia i pozostawiły po sobie rodziny, nie wspominając o tych, którzy nie brali czynnie udziału w walkach a mimo to straciły życie  z  rąk oprawców.

 

       Ku Pamięci ich wszystkich, tych którzy zginęli i tych, którzy wrócili szczęśliwie do domu, 01.09.2023 roku o godzinie 15:00 uczniowie ze Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie razem z Radą Rodziców w towarzystwie Konsula RP w Kolonii złożyli kwiaty i zapalili znicze na Cmentarzu  Głównym we Frankfurcie. To tu znajduje się jeden z największych masowych grobów (528 ofiar) powstańców warszawskich, wywiwzionych w 1944 do obozu koncentrcyjnego  Kz-Katzbach gdzie zmuszeni byli do katorżniczej pracy w zakładach Adlera.