Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Pasowanie na ucznia szkoły

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły.

Będę uczyć się pilnie jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy dorosnę.

Ślubuję być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

 

           Jedną z ważnych tradycji pielęgnowanych w naszej szkole jest pasowanie na ucznia. W dniu 25 listopada 2023 roku dzieci z klasy 1a i 1b oficjalnie wstąpiły do społeczności szkoły i stały się jej pełnoprawnymi uczniami. W tym uroczystym wydarzeniu  uczestniczyli przedstawiciel Konsulatu RP w Kolonii, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Dzieci ubrane były  w stroje galowe, recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz składały przysięgę powtarzając słowa ślubowania. Pani dyrektor szkoły pasowała dzieci na uczniów poprzez dotknięcie ramienia każdego pierwszoklasisty wielkim ołówkiem. Uczniowie  otrzymali tarcze szkolne, dyplomy oraz drobne prezenty. Koronacją całej uroczystości był wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.