Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Polskiej 

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich klas (20 osób).

Składki

Składki prosimy  wpłacać przelewem na konto Rady Rodziców prowadzone w walucie euro:

Nazwa: Rada Rodziców SPL
IBAN: PL65 1140 2004 0000 3412 0290 2302
BIC: BREXPLPWMBK
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny.

Za jedno dziecko wpłata wynosi  40 euro, drugie dziecko 20 euro, czyli za dwoje opłata wyniesie 60 euro, trzecie dziecko i kolejne jest zwolnione z opłaty.

Serdecznie dziękujemy za wspieranie działalności szkoły.

Do pobrania