Szkoła Polska  przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we FRANKFURCIE nad Menem

 XX. Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jubileuszowej XX. edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.

XX Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech organizowana jest pod patronatem Ambasadora RP w RFN przez Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech oraz Konsulaty RP w Niemczech.

 

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie zamieszkali w Niemczech, którzy nie ukończą 18 roku życia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Szczegóły związane z organizacją Olimpiady znajdą Państwo w załączonym Regulaminie.

Ponadto przesyłamy w załączniku formularz, w którym należy podać informacje o zakwalifikowaniu się uczestników do drugiego etapu Olimpiady (załącznik 1) oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik 2).

 

Do 15 lutego 2024 r. należy przesłać do Konsulatu (na adres kolonia.polonia@msz.gov.pl) załącznik 1.

Do 15 marca 2024 r. należy przesłać do Konsulatu (pocztą na adres „Generalkonsulat der Republik Polen, Im MediaPark 5c, 50670 Köln” oraz na adres kolonia.polonia@msz.gov.pl) prace uczestników wraz z załącznikiem 2.

Do pobrania